Gjennom tett dialog ønsker vi å være med å skape verdier i ditt firma.


Vi kan tilby følgende tjenester:

Ordinær revisjon

Vi er revisorer med lang erfaring og spisskompetanse på små og mellomstore selskaper. Våre kunder har samme person å forholde seg til over tid. Gjennom kvalitet i vårt arbeid, god dialog, og effektivitet ønsker vi å gi en nyttig revisjon.

Forenklet revisjonskontroll av regnskap

Små selskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Dersom dere har kommet frem til at det ikke er behov for ordinær revisjon av årsregnskapet, kan dere likevel velge å få gjennomført en enklere uavhengig revisorkontroll av regnskapet. Forenklet revisorkontroll av regnskap vil bidra til ryddighet i selskapet og økt kvalitet i regnskapsrapporteringen.

Andre tjenester

Vi har et bredt tjenestetilbud innen vårt fagfelt som omfatter blant annet:

  • teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer
  • rådgivning innen skatt, merverdiavgift og arveavgift
  • kapitalendringer, fusjon, fisjon, omdannelse etc.
  • endringsmeldinger til Brønnøysund
  • verdsettelse og due diligence
  • personlige selvangivelser